Panayır Gıda

 • Detay

  Sırtsız but orta eklem yerinden kesilmesiyle elde edilen but’un ayağa yakın kısmıdır. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Küçük piliçler altı parçaya bölünerek tabaklanır. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Pilicin bütün göğsünden sırt kısmının ayrılması ile elde edilen üründür.Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Bütün kanadın uç ve dip eklemi kesildikten sonra kalan orta eklemidir.Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Göğüs ekleminin bağlı olduğu kanat parçasıdır. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Bütün kanadın uç kısmı kesildikten sonra kalan parçanın ikiye kesilerek karışık dizilmesiyle elde edilen üründür. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Bütün kanatın uç kısmı alınarak elde edilen üründür.Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Göğüs etinin 2-3 cm.lik parçalar halinde doğranması ile elde edilir.Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Sırtsız göğüsten lades ve göğüs kemiğinin ayrılması ile elde edilen kemiksiz, derisi üzerinde bulunan göğüs etidir. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Göğüs etinin iç katmanıdır. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Göğüs kemiğinin arkasında bulunan sırt etinin özel bir metotla ayrılması ile elde edilir. Izgara ve kiremitte pişirme için oldukça uygun bir üründür. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Göğüsteki küçük lopların ve filetoların kuşbaşı yapılarak ahşap çöp şişe takılmasıyla elde edilen üründür. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Filetodan iç lopları ayrıldıktan sonra kalan etin, ikiye bölünmesi ile elde edilen üründür. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Dönerlik filetonun derisinin sıyrılması ile elde edilen üründür.Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Bütün göğüsten sırt kemiğinin ayrılması ile elde edilen üründür.Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Göğüs kafesinin sırt ile birlikte kovan şeklinde karkasta kesilerek ayrılması ile elde edilen üründür. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Sarma eti kemiğinden sıyrılarak, kemiği koparılmadan derisi üzerinde bırakılmış halde üretilir. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Kemiği alınmış derisi üzerinde bırakılan sarma etidir.Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Bagetin derisi alındıktan sonra kemiğin ayağa yakın ucundan kesilmesiyle elde edilen üründür. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  But ızgaranın kuşbaşı şeklinde doğranarak ahşap çöp şişlere dizilmesi ile elde edilen üründür. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  But pirzolanın kemiği çıkartılarak elde edilen üründür.Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur

 • Detay

  Derisi alınmış sarma, taleks olarak adlandırılır.Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Taleksin etinin kemik ucuna kadar sıyrılarak pirzola şekline getirilmesiyle elde edilen üründür. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Sırtsız but’un orta ekleminden kesildikten sonra elde edilen kalça kısmı sarma olarak adlandırılır. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Karkas piliçten butlarının anatomik olarak çıkartılarak, sırt kemiğinden ayrıştırdığımız üründür. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Bütün karkastan sırt ile birlikte göğüs kafesi kesilerek ayrıldıktan sonra arta kalan birleşik durumdaki piliç bacaklarının omurgadan düzgünce kesilerek ikiye ayrılması ile elde edilen üründür.Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Bütün piliçlerin iç organları ve boynu çıkarıldıktan sonra yıkanıp temizlenir. Tabak içine konularak taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Standart dışı piliçlerin kemikli olarak bir kaç parça haline getirilmesi ile elde edilen üründür. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Pilicin bütün göğsünden sırt kısmının ayrılması ile elde edilen üründür. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Pilicin but bölümünden sırt kısmının ayrılması ile elde edilen üründür.Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Bütün kanadın uç ve dip eklemi kesildikten sonra kalan orta eklemidir.Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Göğüs ekleminin bağlı olduğu kanat parçasıdır.Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Bütün kanadın uç kısmı kesildikten sonra kalan orta ekleminden ikiye bölünerek karışık dizilmesiyle elde edilen üründür.Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Bütün kanadın uç kısmı alınarak elde edilen üründür.Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Kanatların karkasla birleştiği omuz ekleminden kesilerek ayrılması ile elde edilen üründür. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Fileto ve bonfile ürününün 2-3 cm.lik parçalara ayrılması ile elde edilen üründür. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Sırtsız göğüs ürününden lades, toraks kemiği ve iç lopların ayrılması ile elde edilen kemiksiz göğüs etidir.Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Göğüs etinin iç katmanıdır.Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Göğüs kemiğinin arkasında bulunan sırt etinin özel bir metotla ayrılması ile elde edilir. Izgara ve kiremitte pişirme için oldukça uygun bir üründür. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Göğüsteki küçük lopların ahşap çöp şişe takılması ile elde edilen üründür. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Göğüsteki küçük lopların ve filetoların kuşbaşı yapılarak ahşap çöp şişe takılmasıyla elde edilen üründür. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Filetodan iç lopları ayrıldıktan sonra kalan etin, ikiye bölünmesi ile elde edilen üründür. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Sırtsız göğüs ürününden deri, lades, göğüs kemiği ve iç lopların ayrılması ile elde edilen kemiksiz, derisiz göğüs etidir.Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Bütün göğüsten sırt kemiğinin ayrılması ile elde edilen üründür.Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Göğüs kafesinin sırtı ile birlikte kovan şeklinde karkastan kesilerek ayrılması ile elde edilen üründür. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Derisiz, kemiksiz but etinin 2-3 cm.lik küçük parçalar halinde doğranması ile edilen üründür. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Bagetin ucu kesilerek derisi üzerinde bırakılır.Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Sarma etinin kemiğinden sıyrılarak, kemiği koparılmadan derisi üzerinde bırakılmış halde üretilir. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Sırtsız butun kemiğinin ve derisinin ayrılması ile elde edilir.Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Sırtsız butun kemiğinin ayrılması ile ele edilir.Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Kemiği alınmış derisi üzerinde bırakılan sarma etidir.Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Bagetin derisi alındıktan sonra kemiğin ayağa yakın ucundan kesilmesiyle elde edilen üründür. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Sırtsız but’un orta eklem yerinden kesilmesiyle elde edilen but’un ayağa yakın kısmıdır. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  But ızgaranın kuşbaşı şeklinde doğranarak ahşap çöp şişlere dizilmesi ile elde edilen üründür. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  But pirzolanın kemiği çıkartılarak elde edilen üründür.Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Derisi alınmış sarma, taleks olarak adlandırılır.Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Taleksin etinin kemik ucuna kadar sıyrılarak pirzola şekline getirilmesiyle elde edilen üründür. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Sırtsız butun orta ekleminden kesildikten sonra elde edilen kalça kısmı, sarma olarak adlandırılır. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • Detay

  Karkas piliçten butların anatomik olarak çıkartılarak, sırt kemiğinden ayrıştırılmış üründür. Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

 • But

  Detay

  Bütün karkastan, sırtı ile birlikte göğüs kafesi kesilerek ayrıldıktan sonra arta kalan birleşik durumdaki piliç bacaklarının omurgadan düzgünce kesilerek ikiye ayrılması ile elde edilen üründür.Taze ve dondurulmuş olarak satışa sunulur.

Design by Websatisi.com